Kancelaria została utworzona 10 lipca 1994r. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem jest zarówno egzekucja świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych. Kancelaria posiada profesjonalny zespół ludzi, przygotowanych kompleksowo do wykonywania powierzonych im obowiązków. Obecnie poza komornikiem w kancelarii pracuje również zespół prawników w skład których wchodzą zarówno aplikanci jak i asesorzy. 

Podstawą szybkiej i skutecznej egzekucji są nowoczesne technologie jakie zostały wdrożone w kancelarii. Należy do nich w szczególności system poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO, jak również dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Zapytania do ZUS-u dokonywane są w formie elektronicznej co zdecydowanie skraca okres oczekiwania na informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji.